Zalavári Történelmi Emlékpark fejlesztéseA Zala Megyei Önkormányzatnak és Zalavár Község Önkormányzatának a honfoglalás és az államalapítás millenniumára való méltó megemlékezés kapcsán fogalmazódtak meg terveik az egykori megyeközpont, azaz Zalavár-Vársziget fejlesztésére.

 

Mindennek megvalósítására 1998-ben készült el a Zalavár-Vársziget régészeti, környezetrendezési és építészeti programja. Ennek első ütemeként valósult meg az Árpád-kori alapokon felfalazott Szent István kápolna, a Cirill-Metód emlékmű, és vált bemutathatóvá a Szent Adorján Bazilika. A Szent István kápolna az elkövetkező négy évben egy-egy zalai művész által készített műalkotással (szoborral) gazdagodott.

 

A tervezett környezetalakítás természetesen a történelmileg korábban létező védművek és épületek részleges bemutatásával a terület minél világosabb és érthetőbb megértését tűzte ki célul.


Ennek értelmében az alábbi - különböző korban épült és csak részben egyidejűleg létező, ám a terület korábbi életét meghatározó - elem bemutatását tartjuk fontosnak:

-        Szent Adorján bazilika - IX. század,

-        Keresztelő Szent János templom - IX. század,

-        Vizesárok - az egykori külső és belső várat elválasztó - IX. század,

-        Sáncrendszer - XI. század,

-        Szent Adorján apátság és vár - XI. század,

-        Árpád kori kápolna.

A program első ütemeként már megvalósult a Szent Adorján bazilika bemutatása és az Árpád kori kis kápolna rekonstrukciója.


Jelen pályázat (NYDOP-2009-2.1.1.F) az alábbi főbb elemeket tartalmazza:


Millenniumi Emlékmű


A beruházás keretében megvalósul a Zalavári Történelmi Emlékpark kialakítása, amely magában foglalja a Makovecz Imre Ybl és Kossuth díjas építész által tervezett Millenniumi Emléképület felépítését. Az emléképületben kerül elhelyezésre a szintén Makovecz Imre által tervezett Életfa, ami Zala megye településeit kívánja szimbolizálni. Az épület elsődlegesen tájékoztató-információs funkciót töltene be: megjelenítésre kerülő tartalom Zalavár, és Zala megye kulturális történelmi örökségének magas színvonalon történő bemutatásához kapcsolódna. Emellett az épület kiállító funkciót is betöltene egyfelől a településen és annak környezetében zajló régészeti feltárások impozáns eredményei jeleníthetők meg, másfelől egyéb más ideiglenes kiállítás fogadására is alkalmas lenne (pl. zalai művészek kiállításai, fotókiállítások Zala megyéről stb.). Az épületben bemutatásra kerül a Zala megyei lakosság által megszavazott "Zala megye 7 csodája" is.

 

Zala megye 7 ember alkotta csodája:


1 Becsehely-Pola műemlék templom 

2 Az egervári várkastély

3 Festetics kastély, Keszthely

4 Szent Anna körtemplom, Kallósd

5 Göcseji Falumúzeum, Zalaegerszeg

6 Nemesnépi fazsindelyes, szoknyás harangláb

7 A zalaszántói sztúpa


Zala megye 7 természeti csodája:


1 Bödei energia domb 

2 Keszthelyi öböl

3 Cserszegtomaji kútbarlang

4 Hévízi gyógytó

5 Kovácsi-hegy bazaltfolyosója

6 Kis-Balaton

7 Zalaegerszegi Azáleás-völgy A projekt keretében megvalósul a park területének rendezése, egy térkövezett sétaút kialakítása, amely mintegy "felfűzné" egymásra a helyi kulturális örökség részét képező objektumokat. A park egyes elemeinek magas színvonalon történő bemutatását az egyes elemek mellett elhelyezésre kerülő információs táblák tennék lehetővé.

A sétaút a Makovecz-féle Millenniumi Emlékműtől indulna. Az egyes helyszínelemek, ahol információs táblák kerülnének elhelyezésre:


1.        Az indulásnál egész zalavári ásatási terület térképe.

2.        A sánc, ami körülvette Zalavárt, információk a sáncról.

3.        A konyhák és kézműves falu helye.

4.        Szent Adorján Bazilika.

5.        Az erdő felé kitekintéssel információk a még feltáratlan területről.

6.        Keresztelő Szent János templomról információk.

7.        Szent István kápolna.

8.        Temető.

9.        A Kis-Balaton Vársziget története.


A park kialakítása a fenti cél elérésében azonban csak a szükséges feltételt jelenti. Létrejöttével területén a Megyei Önkormányzat számos hagyományőrző és hagyományteremtő jellegű kulturális rendezvény, program, vásár és találkozó lebonyolítását tervezi. A programok színvonalát népművészeti idegenfogalmi bemutatókkal emeljük.

 

Korszerű, akadálymentesített illemhely kialakítása

A pályázat keretében az emlékpark területén az infrastrukturális háttér megteremtéseként akadálymentesített korszerű illemhely is kialakításra kerülne a szabadidő kulturált eltöltésé érdekében. Az illemhelyen női és férfi, valamint mozgássérült WC-k, illemhelyek állnának rendelkezésre.

Az illemhely a Kis-Balaton házhoz tartozó, a park területén lévő kerékpártároló ház mellett kerülne kialakításra.


Elektromos hálózat kiépítése

Önálló honlap

ProspektusokCélunk a Vársziget teljes rendezése, egy, a hely jelentőségéhez méltó és az egykori viszonyokat hitelesen tükröző régészeti emlékpark kialakítása. Ennek egyik üteme valósulna meg a pályázat elnyerése esetén.
 

Közreműködő Szervezet:


Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
 

A Zalavári Történelmi Emlékpark turisztikai fejlesztése 

NYDOP-2.1.1/F-09-2009-0006

Kedvezményezett: Zala Megyei Önkormányzat

(8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.)

Közreműködő szervezet: Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

(8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.) www.westpa.hu

Irányító hatóság: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.nfu.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával

az Európai Regionális Fejlesztési Alap

társfinanszírozásával valósul meg.


 

Zalavári Történelmi Emlékpark
Zalavár-Vársziget