Templomok


1.  Keresztelő Szt. János templom (840 k.)

2.  Szűz Mária (850)/Szt. Adorján templom (1019)

3.  Hadrianus mártír zarándoktemplom (855 k.)

4.  Plébániatemplom/Szt. István király kápolna (11. sz. második fele)


Erődítések


5.  Priwina udvarházának erődítési árka (840 k.)

6.  a Hadrianus templom palánkerődítése (855 után)

7.  a Várszigetet övező földsánc (880 k.)

8.  Árpád-kori monostor körítő fala (11. sz. vége)

9.  Árpád-kori palánkerődítés (11. sz. első fele)

10. Árpád-kori lakótorony (11. sz. vége)

11. Késő középkori erődített monostor/török elleni végvár (15. sz. - 1702)


Gazdasági építmények


12. Karoling-kori sörfőzők (9. sz. közepe)

13. Karoling-kori kút (9. sz. közepe)

14. Millenniumi Emléképület

15. Kis-Balaton Ház

 

A Zalavári Történelmi Emlékpark turisztikai fejlesztése 

NYDOP-2.1.1/F-09-2009-0006

Kedvezményezett: Zala Megyei Önkormányzat

(8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.)

Közreműködő szervezet: Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

(8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.) www.westpa.hu

Irányító hatóság: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.nfu.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával

az Európai Regionális Fejlesztési Alap

társfinanszírozásával valósul meg.


 

Zalavári Történelmi Emlékpark
Zalavár-Vársziget