További egyházi épületek a Várszigeten és a környező szigeteken

 

A Várszigeten és a környéken számos épület, (köztük több IX-XIII. századi egyházi) állt. Ezek közül ma csak a Récéskút szigeten található romjai látogathatók.

 

 

Keresztelő Szent János templom


A Hadrianus mártír templom közvetlen közelében, attól nyugatra tárta fel a régészeti kutatás a maradványait. Priwina megtelepedésekor, 840 körül építették. A frank időszak első, vélhetően a IX. században a mai Dunántúlon először épített keresztény temploma. A négyzet alapú épület teljesen fából épült, alaprajzát a szerkezetet tartó faoszlopok maradványai rajzolták ki. Az épület közepén állhatott egykor a keresztelő medence.A feltárás után maradványait visszatemették, bemutatása tervezve van.

 


 

Récéskúti templom (bazilika romjai)


A Várszigettől északkeletre fekvő kis szigeten található. A községből a történeti emlékparkhoz vezető úton tábla jelzi azt a helyet, ahonnan északi irányban gyalogosan megközelíthetjük.

 

A kívül egyenes, belül félköríves záródású, nyugati végében karzattal és lépcsőtoronnyal tagolt háromhajós templom a IX. század közepe után épült, és még annak végén, esetleg a X. században megújították. Az Árpád-korban egyházi használata feltételezhető. A XIV. században már romos volt. A XIV-XV. század fordulóján a maradványokon erődített udvarház épült, amely 1442-ben a Rozgonyi családé. A XVI. században már lakatlan.

 


 

Borjúállás szigeti udvarház IX. századi temploma


A Várszigettől délkeletre fekvő (mára víz alá került) szigeten tárták fel a Priwina udvarához tartozó egyik méltóság kerített udvarházát, melyhez egy fából épült templom tartozott. Padlóját római épületek romjaiból idehozott téglákkal burkolták. A templom körül IX-X. századi temető sírjai kerültek elő. Az udvarház és a templom makettje ma a Zalaegerszegi Göcseji Múzeum állandó kiállításán láthatók.

 


 

Zalavár -Kövecses


A Várszigettől északra található szigeten egy IX. századi és egy Árpád-kori  település és annak félköríves záródású kisméretű temploma került elő, körülötte temetővel. A templomot a feltárás után visszatemették.

 


 

Alsóbáránd temploma


Az Esztergályhorváti határában található Alsóbárándpuszta neve és néhány újkori épület őrzi a víztározó északnyugati szélén, a Zalaapáti felé vezető út mellett az egykor itt állt, az apátság birtokában volt középkori falu emlékét.  Az elpusztult falu a mai pusztától keletebbre a völgyperemen állt.  A falu középkori  XII-XIII. században  épült egyenes  szentélyzáródású  templomát  a feltárás után visszatemették.
 

A Zalavári Történelmi Emlékpark turisztikai fejlesztése 

NYDOP-2.1.1/F-09-2009-0006

Kedvezményezett: Zala Megyei Önkormányzat

(8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.)

Közreműködő szervezet: Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

(8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.) www.westpa.hu

Irányító hatóság: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.nfu.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával

az Európai Regionális Fejlesztési Alap

társfinanszírozásával valósul meg.


 

Zalavári Történelmi Emlékpark
Zalavár-Vársziget