Emlékpark Millenniumi Emlékmű Nemzetek emlékművei
 

Nemzetek Emlékművei – Cirill és  Metód


A Kis-Balaton Ház és a Millenniumi Emlékmű határolta térségben az országút felől állnak a Nemzetek Emlékművei. Ezek az emlékművek dokumentálják, hogy milyen fontos szerepet játszott ez a hely az európai történelemben a magyar honfoglalást megelőző évszázadban.

 

A római birodalom bukását követően a nyugati kereszténység kiszorult a Kárpát-medencéből, hogy azután az avar birodalom felbomlása után visszatérjen a pannon térségbe. A keleti frank birodalom salzburgi érsekségének papjai érkeztek ide Priwinával, hogy templomokat emeljenek és megtérítsék az itt élőket. Az avarokkal együtt betelepült szlávok mellett az új hatalom is nagyszámú szláv alattvalót telepített a Zala folyó vidékére, így a latinnál könnyebben tudott gyökeret ereszteni a szláv nyelvű liturgia, mely Cirillel és Metóddal érkezett ide. A két apostol – akit a szláv nemzetek saját egyházuk, saját írásuk megteremtőjeként tartanak számon – itteni működésének dokumentumai közismertek, sőt ez az egyetlen hely itt a Kárpátok karéjában, ahol működésük egyértelműen helyhez köthető.

 

A szentek tisztelete származásuk okán talán Bulgáriában a legnagyobb, tehát nem véletlen, hogy ez az ország emelte az első emlékművet ezen a helyen 1985-ben. Az oszlop két oldalán álló szentek bronz szobrai Janzer Frigyes szobrászművész alkotásai.

 

Követte ezt az új egyház alapításának jogát hirdető salzburgi emlékmű, mely az érsekség térítő tevékenységének állít emléket. De saját emlékművük elhelyezését kívánták más szláv nemzetek is. Közülük a magyarországi szlovének emlékműve valósult meg 2005-ben. A szlovákok 2007-ben helyezték el a tervezett alkotás alapkövét, az emlékmű azonban mindmáig nem valósult meg.Get Adobe Flash player


 

A Zalavári Történelmi Emlékpark turisztikai fejlesztése 

NYDOP-2.1.1/F-09-2009-0006

Kedvezményezett: Zala Megyei Önkormányzat

(8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.)

Közreműködő szervezet: Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

(8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.) www.westpa.hu

Irányító hatóság: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.nfu.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával

az Európai Regionális Fejlesztési Alap

társfinanszírozásával valósul meg.


 

Zalavári Történelmi Emlékpark
Zalavár-Vársziget